Suvlasnici zgrade zakonski su obvezni plaćati pričuvu sukladno odredbi čl. 90 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Domus upravljanje d.o.o. posebno vodi brigu o učinkovitosti naplate pričuve.

U suradnji  s pratećim odvjetničkim uredom predlažemo slijedeći  postupak napalte dugovanja pričuve:

– slanje opomene svim suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu duže od 2 mjeseca

– slanje opomene pred tužbu svim suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu duže od 3 mjeseca

– ukoliko je dugovanje duže od 6 mjeseci vlasnik prostora se utužuje, odnosno pokreće se postupak        ovrhe pred javnim bilježnikom.

Nakon što se naplati dug od neplatiše, cjelokupni iznos uplaćuje se na račun zajedničke pričuve uvećan za kamate i troškove odvjetnika i javnog bilježnika, koji su u toku postupka naplaćeni s računa stambene zgrade.

Kako bi se ovaj postupak mogao odvijati automatizmom Domus upravljanje  d.o.o. je svim predstavnicima stanara poslao na potpis ovlaštenje kojim daju dozvolu upravitelju da može pokrenuti postupak naplate.

Postupak naplate pričuve pokrenut od strane odvjetničkog ureda u potpunosti je  transparentan, obzirom da se na zahtjev ovlaštenih osoba sastavljaju izvješća o pokrenutim postupcima te se uz svaki račun  prilaže i pismeno na koje se račun odnosi (prijedlozi za ovrhu, zapisnici sa ročišta, zahtjev za dostavu podataka od HZMO, zahtjev za dostavu podataka od MUP-a, itd ).