pravni-propisiUpravljanje zgradama pravno je određeno u prvom redu Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Navedeni Zakon utvrđuje međusobne odnose suvlasnika zgrade odnosno bilo koje druge vrste nekretnina.

Svi ostali Zakoni utvrđuju što, kako i kada suvlasnici moraju činiti u okviru upravljanja i održavanja vlastite zgrade, odnosno nekretnine.

Na primjer, zakon o zaštiti od požara utvrđuje koje minimalne mjere suvlasnici zgrade moraju poduzeti u cilju zaštite od požara vlastite zgrade.

 

Popis zakona, pravilnika i uredbi Republike Hrvatske

 • Zakon o gradnji
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
 • Zakon o mjernim jedinicama
 • Zakon o najmu stanova
 • Zakon o normizaciji
 • Zakon o obveznim odnosima
 • Zakon o osiguranju
 • Zakon o otpadu
 • Zakon o ovrsi
 • Zakon o porezu na promet nekretninama
 • Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnike stambenih zgrada
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Zakon o vodama
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (1996 g.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (1998 g.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (2005 g.)
 • Zakon o zakupu poslovnog prostora
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Zakon o zaštiti na radu
 • Zakon o zaštiti od buke
 • Zakon o zaštiti od požara
 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o zaštiti prirode
 • Zakon o zaštiti zraka
 • Zakon o zemljišnim knjigama
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (Model S3)
 • Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
 • Pravilnik o sigurnosti dizala
 • Pravilnik o sigurnosti strojeva
 • Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
 • Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda
 • Uredba o održavanju zgrada