Moj račun

Odjava

Domus upravljanje d.o.o., svu dokumentaciju zgrade vezanu uz održavanje i upravljanje nekretninom, redovito i ažurno dostavlja u pisanom obliku izabranim Predstavnicima suvlasnika. To se posebno odnosi na Ugovor o upravljanju, Međuvlasnički ugovor, policu osiguranja zgrade, ugovore o pružanju redovnih usluga, usluga inspekcija i atesta, odobrenja za izvanredne aktivnosti, suglasnosti suvlasnika, radne naloge, račune i sl.

Suvlasnici koji su ugovorili pristup WEB izviješćima, u svakom trenutku mogu se prijaviti putem WEB aplikacije i pregledavati izvještaje o poslovanju svoje zgrade.

Sukladno Međuvlasničkom ugovoru Predstavnik suvlasnika je zadužen za komunikaciju između suvlasnika i Upravitelja. Suvlasnici mogu od Predstavnika suvlasnika zatražiti pojašnjenje ili uvid u dokumentaciju zgrade.

Ukoliko bi Upravitelj trebao opetovano dostaviti dokumentaciju koju je već dostavio, istu je moguće zatražiti putem Obrasca 1 uz potvrdu o izvršenoj uplati prema Cjeniku usluga.

Putem Obrasca 1 može se zatražiti samo jedan dokument po zahtjevu.