ENERGETSKI CERTIFIKAT I ENERGETSKA OBNOVA

Priprema i izrada projektne dokumentacije za izvođenje i nadzor radova energetskog pregleda i energetske obnove

Ishođenje energetskog certifikata

Kompletna usluga oko dobivanja energetskog certifikata stambenog objekta. Procedura dobivanja certifikata se razlikuje za objekte starije gradnje od onih koji su sagrađeni proteklih godina.

Detaljne informacije dostavljamo nakon detaljnog uvida u raspoloživu dokumentaciju Vaše  zgrade.

Energetska obnova zgrade

Domus upravljanje d.o.o., ima sklopljen ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za provođenje energetske obnove zgrada koje se nalaze u našem portfelju uz nepovratnu  subvenciju u iznosu 40%. Za zgrade koje žele u sklopu energetske obnove zamijeniti krovište, izolirati fasadu, te zamijeniti stolariju vršimo pripremu dokumentacije, izradu energetskog pregleda, izradu projektne dokumentacije, te nadzor radova.