Za sve zgrade koje s nama imaju sklopljen Ugovor o upravljanju, provodimo poslove redovitog upravljanja sukladno odredbama međuvlasničkog ugovora suvlasnika zgrade i posebnim odlukama koje suvlasnici donose glasanjem.

Bitne prednosti koje nudimo suvlasnicima stambenih zgrada:

Otvaranje zasebnog računa zgrade kod poslovne banke za svaku pojedinu zgradu

Godišnji plan rada provodi se u dogovoru sa željama suvlasnika zgrade

Kontrola rada izvođača radova – niti jedan radni nalog niti račun neće biti plaćeni, a da ih predhodno nije ovjerio ovlašteni predstavnik suvlasnika svojim potpisom i pečatom zgrade.

Za sve pravne i knjigovodstvene probleme Vaše zgrade brinemo mi. Mjesečno ili po dogovoru od naše strane ovlašteni predstavnik dobiva izvještaj o plaćanju suvlasnika te stanje na računu. Suvlasnici koji ne plaćaju svoje obveze se redovito utužuju u dogovoru s predstavnikom suvlasnika.

Na našoj internet stranici suvlasnici mogu dobiti uvid u bilancu zgrade, stanje na računu zajedničke pričuve, popis dužnika, stanje predanih zahtjeva, odnosno sve izvještaje i podatke koji se tiču njihove zgrade