USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT „ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE”

Četrnaest mjeseci nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka DOMUS UPRAVLJANJE d.o.o. kao zastupnik stanara višestambene zgrade u Ulici kralja Zvonimira 13 u Zagrebu je u veljači 2019. godine uspješno završila projekt „Energetska obnova višestambene zgrade“. Zahvaljujući sufinanciranim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ”Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, tvrtka DOMUS UPRAVLJANJE d.o.o. uspješno je provela investiciju radova energetske obnove na višestambenom objektu u Ulici kralja Zvonimira 13 u Zagrebu.

Provedbom radova energetske obnove izvršena je sanacija vanjske ovojnice, ravnog krova i stropova te zamjena fasadne stolarije.

Kako bi se projekt uspješno realizirao osim radova energetske obnove u sklopu provedbe projekta sufinancirane su i popratne aktivnosti nužne za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti.

Prije izvođenja radova izrađen je glavni projekt koji prikazuje izračun ušteda koje će se ostvariti nakon uspješne provedbe mjera energetske obnove. Tijekom izvođenja radova kontrolu i uspješnost pri realizaciji izvedbe radova energetske obnove vršio je stručni nadzor. Nakon izvedbe radova uspješnost realizacije radova te dokazivanje ostvarenja ušteda određenim u glavnom projektu ostvareni su putem provedenog energetskog pregleda te izrade Izvješća i energetskog certifikata o provedenom energetskom pregledu nakon energetske obnove čime se potvrdila uspješnost realizacije projektnih aktivnosti.

Prema provedenom energetskom pregledu iz 2015. stambena zona zgrade svrstana je u energetski razred E, a poslovna u razred D da bi se nakon provedbe mjera energetske obnove cjelokupni prostor zgrade svrstao u energetski razred C.

Kako bi se cjelokupan projekt odvio sukladno pravilima savjetodavnu podršku pri uspješnoj provedbi projekta pružila je vanjska usluga.

Adekvatnim upravljanjem projektnim aktivnostima i optimizacijom te planiranjem novčanog tijeka projekta uz uspješnu provedbu postupaka nabava u sklopu projekta korisnik DOMUS UPRAVLJANJE d.o.o. će ostvariti nadprosječno visoku apsorpciju ugovorenih EU sredstava što se očekuje s odobrenjem Završnog izvješća o provedbi projekta.

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti ostvareni su specifični ciljevi projekta:

  1. 11 kućanstava ostvarilo je poboljšanu klasifikaciju potrošnje energije
  2. Smanjila se potrošnja energije u zgradama stambenog sektora  (smanjenje emisije CO2)

Nositelj projekta: 
DOMUS UPRAVLJANJE d.o.o. kao zastupnik stanara višestambene zgrade u Ulici kralja Zvonimira 13 u Zagrebu

Ukupna vrijednost projekta:
1.200.210,65 kn

EU udio u financiranju projekta:
624.873,80 kn

Razdoblje provedbe: 
29. prosinca 2017. – 26. veljače 2019.

Kontakt osoba:
Hrvoje Karabaić
tel. +385 1 889 6600
e-mail: info@domusupravljanje.hr

 

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr